Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

eloo
22:55
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
eloo
22:53
Dobrych ludzi świat pożera na śniadanie.
— Mark Lawrence – "Cesarz Cierni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
eloo
22:51
0936 6a96 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoski oski
eloo
22:48
5437 b805 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

May 23 2018

20:35
6450 c0f9 390
Reposted fromdivi divi viaoski oski
eloo
20:34
1179 8186 390
Reposted fromfungi fungi viaoski oski
eloo
20:33
Reposted fromFlau Flau viaoski oski

May 22 2018

eloo
20:52
eloo
20:48
0883 03d3 390
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viamaua maua
eloo
20:42
4399 9188 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamaua maua
eloo
20:41
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamaua maua
eloo
20:06
Życie jest pełne nieodpowiednich momentów. Pierwszych porażek, niezdanych egzaminów na prawo jazdy, oblanych sprawdzianów z matematyki, łamiących się serc i paznokci, imprez, na których byliśmy, ale ich przebieg znamy tylko z opowieści, nieprzespanych nocy, przepłakanych dni, dziur w dopiero co założonych rajstopach. Wszystko to, co niespodziewanie zwala się nam na głowę i przychodzi zupełnie nieproszone. Przeraża nas to, że nie możemy zgłosić nieprzygotowania, że nie mamy możliwości podniesienia ręki i przyznania - "dziś jestem nieprzygotowana, mogę zostać w łóżku? Niech świat dzieje się beze mnie".
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalmostlover almostlover
eloo
20:05
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

May 20 2018

eloo
22:02
2459 74af 390
Reposted fromyikes yikes vialiliowadusza liliowadusza
eloo
22:00
3535 e418 390
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
eloo
21:59
3159 6059 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoski oski
eloo
21:57
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
eloo
21:56
2498 dfd9 390
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
eloo
21:55
6388 7d2d 390
Reposted frompampunio pampunio viaoski oski
eloo
21:55
6387 5538 390
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl