Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

eloo
19:35
0339 c729 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viasmaller smaller
eloo
19:34
5617 b3f3 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viairmelin irmelin
eloo
19:33
7250 7f29 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
eloo
19:29
0162 a2e3 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viairmelin irmelin
eloo
19:28
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
eloo
19:25
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
eloo
19:22
eloo
19:16
eloo
19:14
0612 8d75 390
włosy
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaazathiana azathiana
eloo
19:12
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viashameonyoubitch shameonyoubitch
eloo
19:10
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko viaazathiana azathiana
19:06
Bóg Cię nie spyta ilu miałeś przyjaciół, ale zapyta dla jak wielu byłeś przyjacielem
— (via toshikochan)
19:04
eloo
19:03
9851 6dbd 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajormungund jormungund
eloo
19:03
Wybór należy do Ciebie. Tak jak jego konsekwencje.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaMerrry98 Merrry98
eloo
19:02
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
19:00
8457 6de2 390
Reposted frompomylka-werteryczna pomylka-werteryczna viaagp agp
eloo
18:59
Szukaj prawdziwego siebie, który w tobie samym jest gdzieś zakopany. I nie przestawaj, póki nie odnajdziesz. Nie umierasz przecież za pięć minut, ciągle jest jeszcze o co walczyć.
— Mateusz Czarnecki, Otwórz oczy, zaraz świt.
Reposted frommhsa mhsa viasmaller smaller
eloo
18:57
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viasmaller smaller
eloo
18:56
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl