Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

eloo
19:45
0341 6aa3 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
eloo
19:45
2648 c296 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
eloo
19:44
1292 3b36 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialexxie lexxie
eloo
19:29
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viairmelin irmelin
eloo
19:28
2235 f3ec 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszydera szydera

March 07 2017

eloo
22:37
 Szacunek do samej siebie polega na tym że rezygnujesz z czegoś co Cię unieszczęśliwia.
Reposted fromupinthesky upinthesky viaover-land over-land
eloo
22:37
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
eloo
22:35
3521 2729 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaover-land over-land
eloo
22:35
3221 86be
Reposted fromseverine severine viaover-land over-land
eloo
22:31
6938 8f4e
Reposted fromimyours imyours viamiss-reckless miss-reckless

February 14 2017

eloo
21:31
1208 ce37 390
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viamgnd mgnd
eloo
21:15
eloo
21:02
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viadoubleespresso doubleespresso
eloo
20:46
eloo
20:41
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane vianiewiadomoocochodzi niewiadomoocochodzi
eloo
20:38
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
eloo
20:33
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viairmelin irmelin
eloo
20:32
5945 1a07 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viapaulinab paulinab
eloo
15:05
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viairmelin irmelin

June 17 2015

eloo
20:07
dla kumatych
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl