Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

eloo
09:46
5308 be4f 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viacocaineblues cocaineblues

July 28 2017

eloo
21:39
4781 4d6a 390
Reposted fromkjuik kjuik viakrybus krybus
eloo
21:37
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viasaureus saureus
eloo
13:46
9322 595e 390
Hej
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

July 27 2017

eloo
22:08
3649 bba0 390
Reposted frompiehus piehus
eloo
21:45
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
eloo
21:45
Patrzysz, ale czy widzisz?
Reposted fromperfectsense perfectsense viamefir mefir
eloo
21:07
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaszydera szydera
eloo
21:05
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
eloo
21:05
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viaszydera szydera

July 18 2017

eloo
23:33
0677 e932 390
Reposted fromsosna sosna viagket gket
eloo
23:31
7625 baa9 390
Reposted fromteijakool teijakool vialexi lexi
eloo
23:30
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobrebopolskie dobrebopolskie
eloo
23:27
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viakoszka koszka
eloo
23:25
1375 5af9 390
Reposted fromtfu tfu vialexi lexi
eloo
23:25
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viashitsuri shitsuri
eloo
23:09
eloo
23:09
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacatherineee catherineee
eloo
23:08
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
eloo
23:07
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl