Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

eloo
10:39

August 18 2017

eloo
23:25
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle vialittle-things little-things
23:25
eloo
23:21
eloo
23:17
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi vialittle-things little-things
eloo
23:09
7986 053f 390
- proszę, to co zwykle - popierdolenie?
Reposted frommysoul mysoul
eloo
23:05
0393 51f9 390
Reposted fromdelain delain viamysoul mysoul
eloo
23:03
2382 1333 390
-.-
Reposted frommysoul mysoul
eloo
23:02
3916 8195 390
Reposted fromDamnjan Damnjan viamysoul mysoul
eloo
21:28
2173 65ae 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
eloo
21:19
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viaszydera szydera
eloo
21:18
9700 9278 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viaszydera szydera
eloo
21:17
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
eloo
21:12
3889 eeec 390
Reposted fromMeely Meely viacocaineblues cocaineblues
eloo
21:09
0931 4450 390
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
eloo
21:02
3543 9184 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
eloo
21:01
8184 b39b 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
eloo
20:59
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
eloo
20:55
3119 22a3 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
eloo
20:51
9245 5ead 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl