Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

eloo
09:06
8214 d9e4 390
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
eloo
09:04
1753 1c92 390
Reposted fromwyczes wyczes viacattolico cattolico
eloo
09:03
2539 8be2 390
Reposted fromkaiee kaiee viacattolico cattolico
eloo
08:53
Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin

April 02 2018

eloo
20:41
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viaalmostlover almostlover
eloo
20:32
eloo
20:04
2550 9a6a 390
Reposted fromtfu tfu vianiewiadomoocochodzi niewiadomoocochodzi
eloo
20:01
7000 0eab 390
Reposted fromMakeMePurr MakeMePurr viairmelin irmelin
eloo
19:56
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
eloo
19:56
0473 3a2a 390
Reposted fromgket gket viairmelin irmelin
eloo
19:47
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
eloo
19:42
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
eloo
19:34
Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.
— Milan Kundera ,,Życie jest gdzie indziej''
eloo
19:27

Czasem, gdy człowiek chce zrobić coś ryzykownego, mówi sobie: 'I tak nie mam nic do stracenia'. A potem ku jego rozpaczy okazuje się, że jednak coś czego się nie ma, też można stracić. I wtedy jest się na minusie - moralnym, emocjonalnym i psychicznym. Oto gorzka życiowa prawda - zawsze może być gorzej.

Reposted fromimponderabilia imponderabilia viairmelin irmelin
eloo
19:25

March 17 2018

eloo
21:35
0353 d115 390
Reposted fromtfu tfu viatiredeveryday tiredeveryday
eloo
21:32
7814 ca92 390
Reposted fromrawecka rawecka viahappykokeshi happykokeshi
eloo
21:21
Reposted frompannakojot pannakojot vialexxie lexxie
eloo
21:20
4663 5c68 390
Reposted fromhajskul hajskul vialexxie lexxie
eloo
21:18
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl